Yük akışı modülü, enerji nakil hatlarında yük akışını simüle etmek, sistem kararlılığını test etmek ve hat kayıplarını hesaplamak için geliştirilmiştir. Bu videoda IEEE 9 baralı test sistemi kullanılmış olup hesaplama algoritmasında Newton-Raphson metodu esas alınmıştır.

Video dosyası: