Üzerinde çalıştığımız bu modül, harita servisleri ile bağlantı kurarak çizim altlığına harita yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Enerji nakil hattı projeleri ve imar çalışmaları gibi işlerde harita koordinatları kullanılarak ölçekli çizimler yapmada kullanılabilir. Google maps ve OpenStreetMap harita servisleri  ile entegrasyon tamamlandı. Modülün nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

Video dosyası: